bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Göta mångkultur


Utvecklingsledarna på länsbiblioteket har inom sina respektive processer ansvar för mångkulturfrågor och flerspråkig verksamhet.

Det finns en regional grupp - Göta mångkultur - som träffas och diskuterar mediefrågor m.m.


Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvarig för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.


Anteckningar från möten Finskt förvaltningsområde - Östergötland
160602
160315 bilaga1 bilaga2
151203
150825
150428
150203


Fritt att ladda ner från Internationella Biblioteket:
På Internationella bibliotekets hemsida kan du hitta material för mångspråkig biblioteksverksamhet som t.ex. knubbtexter, skyltar och broschyrer. Det är fritt att ladda ner och använda materialet. I broschyrerna kan du själv fylla i öppettider etc. efter ditt eget biblioteks behov.
Läs mer om material som kan laddas ner från Internationella Biblioteket

Inköpsställen:


Anteckningar från möten Göta mångkultur:
(tidigare kallad PASS gruppen/på andra språk än svenska)
160246 bilaga
160215
151214
150922
150310 bilaga - dialoggrupp Göta mångkultur
150203
141202 (bilaga1 Dialoggrupp mångkultur 20141202 Bilaga2 kartläggning mångspråk inom Götabiblioteken)
141105 Internationella biblioteket i Linköping för att visa den nya hemsidan
141007 (bilaga1-Göta styrgrupp 16 sept, bilaga2-Litteraturens villkor i Östergötland)
140826
140512
140409 (se studiedag)
140311
131210
130229


Studiedagar:
160412 i Linköping
Material: Helena Eklund, Skäggetorps bibliotek i Linköping - konstsamtal
151208 Lennart Rohdin/Sveriges nationella minoriteter, Raija Arvidsson och Tiina Mauritzell/Finskt förvaltningsområde, Ellika Kyndell/Mångkulturella Hageby bibliotek, Jeanette Ohlsson Carlborg/Kulturmöten
141105 november Internationella Biblioteket i Linköping för att visa den nya hemsidan
140409 i Norrköping
Material: Afrikanska språk, Arabisk litteratur och boktipslista 2013, Persiska-inköp, Persisk barnlitteratur

Projekt: Biblioteksvärdar:
Länk

Barn och unga:
Länk

Samhällsorientering på modersmål:
Länk

Ny i Östergötland:
Länk


Länsstyrelsernas gemensamma webbportal för den som är ny i Sverige

Kontaktpersoner på Länsbibliotek Östergötland

Rolf Holm, 070-630 46 58: Medier
Anja Leiding, 0725-399374: Bibliotekets tjänster på nätet
Annika Holmén, 0703-585685: Läslust

Göta mångkulturgrupp/
Kontaktpersoner
 på Götabiblioteken för mångkultur samt kontaktpersoner finskt förvaltningsområde på Regionbiblioteket och på biblioteken i Norrköping, Motala och Finspång

Länk