bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Projektidé, mål, rapport

Projektidé
Sex bibliotek i 4 kommuner samarbetar kring ungdomars skrivande. Ungdomar bjuds in till skrivarcirklar på biblioteken. Utifrån ungdomarnas önskemål/delaktighet formar varje grupp sin inriktning på projektet. Det skapas möjligheter till möten mellan ungdomarna i de olika cirklarna, t.ex. skrivarläger, men också på webben. Olika kulturaktörer som skrivarpedagog, författare, låtskrivare och filmskapare engageras.

Förutom traditionella verktyg för skrivande testar vi mobiltelefoner, pekplattor, portabla datastudios, sociala medier och utvecklar Squoosh med mer interaktivitet. Slutprodukten kan bli böcker om så önskas, annars är vi öppna för ungdomarnas egna idéer.
Samarbetet inom projektarbetsgruppen, arbetet med skrivargrupperna och inbjudna aktörer ger möjlighet till kompetensutveckling och vid behov tas ytterligare utbildning fram för deltagande personal.

Mål
Stimulera ungdomars lust att skriva och berätta på fritiden genom att
- utveckla mötesplatser på biblioteken och på webben för berättande och skrivande
- erbjuda åtminstone en ”skrivargrupp” på varje bibliotek
- med ungdomars hjälp utveckla Squoosh till en mer interaktiv sida
- inom projektet skapa minst 10 böcker
- utveckla metoder för biblioteken att arbeta med ungdomar och skrivande, med ungdomars delaktighet i fokus.
- skapa bestående nätverk för samarbete och informationsutbyte kring det lässtimulerande arbetet mellan de sex projektbiblioteken.

Skriv överallt - squoosha vidare Ett skrivlustprojekt 2012-2014 

Skriv överallt. En utvärdering av ett läs- och skrivfrämjande projekt på Länsbibliotek Östergötland. Linus Johansson & Daniel Laestadius Johansson 2012

Skriv överallt. Redovisning av ett läslustprojekt i Östergötland. Eva Bergstedt. 2013

Projektets första år, en delrapport 2012 (pdf)