bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

SO Samhällsorientering på modersmål

Under oktober månad, 2011, startade en försöksverksamhet med samhällsorientering på modersmål där länets kommuner utom Ydre gett Östsam och Länsbibliotek Östergötland i uppdrag att driva verksamheten. Försöksverksamheten pågick ända till 31 mars 2013 varefter den blev permanent.

Bakgrunden till försöksverksamheten är en ny lag som ålägger kommunerna att erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 60 timmar. I Östergötland erbjuder vi 72 timmar. Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer.

Samhällskommunikatörerna talar: Somaliska, Arabiska, Syrianska, Persiska/farsi, Dari, Tigrinja, Ryska, Kurmandji, Franska, Engelska och Svenska.

I Östergötland utökas de lagstadgade 60 timmarnas samhällsorientering med 10 timmars hands- on i internetanvändning och samhällets e-tjänster. Specifikt för länet är även att alla nyanlända ska erbjudas 3 timmars biblioteksinformation inom ramen för samhällsorienteringen. Biblioteken ansvarar för information om de fysiska och digitala resurser som erbjuds med samhällskommunikatörerna som språkstöd.

 

Flerspråkiga kommunikatörer
Samhällskommunikatörerna är flerspråkiga och ska fungera som brobyggare mellan det svenska samhället och nyanlända flyktingar. Syftet är att skynda på etableringen och och att skapa en högre delaktighet i det svenska samhället för personer med utländsk bakgrund.

 

Samhällskommunikatörerna talar:
Somaliska, Arabiska, Syrianska, Persiska/farsi, Dari, Tigrinja, Ryska, Sorani,

Kurmandji, Franska, Engelska och Svenska.

 

Utbildning
Samhällskommunikatörernas arbetsinsats gäller framförallt ”Samhällsorientering för nyanlända flyktingar” inom ramen för deras etablering. 

 

Vid utrymme kan samhällskommunikatörerna, i mån av tid, även finnas tillgängliga för andra intressenter inom Östergötlands kommuner, exempelvis i utbildningssyfte, framförallt när det gäller länderkunskap, familjefrågor och könsstympning.

 

I försöksverksamheten finns även ett samarbete med Landstingets regionala hälsokommunikatörer. Läs mer

 

 

 

 

Kontaktperson: Lars Eklund
E-post: lars.t.eklund@regionostergotland.se
Telefon: 010-1039313
Mobil: 070-5601680