bakgrundsbild
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Länsbibliotekarie

Kerstin-olsson120 Kerstin Olsson
Chef för Regionbibliotek Östergötland.

Telefon: 010-1039317
Mobil: 0706-26 71 90
kerstin.ma.olsson@regionostergotland.se

Ansvar för strategisk biblioteksutveckling på regional nivå. Verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och kompetensutveckling för folk- och skolbibliotek.

Ansvarig utgivare för länsbibliotekets tidskrift "Biblioteken i Östergötland" och Östgöta Taltidning.
Annica-holmn120 Annika Holmén
Utvecklingsledare Bibliotek
Läslust

Telefon: 010-1039315
Mobil: 0703-58 56 85
annika.holmen@regionostergotland.se

Annika har det övergripande ansvaret för läslust, verksamhet som stimulerar intresset för läsning och litteratur. Ansvarig för webbsidorna Squoosh och Unga berättare. Ansvarig för novelltävlingen Unga Berättare och projetet Läsvågen vid samtliga Götabibliotek. Leder och samordnar Götabarn och Göta tillgänglighet - nätverken för barnbibliotek och tillgänglighet..Image Anja Leiding
Tjänstledig
Utvecklingsledare bibliotek
Bibliotekens tjänster på nätet

Telefon: 010-1039316
Mobil: 0725-39 93 74
anja.leiding@regionostergotland.se

Anja har det övergripande ansvaret för bibiotekens tjänster på nätet och kvalitetsfrågor. Sammankallande för Götabibliotekens webbredaktion, har hand om länsövergripande licensdatabaser och e-böcker. Leder och samordnar nätverken för kommunbibliotekens webbansvariga och databasansvariga.Image Lena Udd
Taltidningsredaktör

Telefon: 010-1039320
Mobil: 072-539 91 84
lena.udd@regionostergotland.se

Redaktör för Östgöta Taltidning som utkommer med ett nummer i veckan.

Ansvarig för inläsning av regionala talböcker och övrig inläsningstjänst.Rolfh Rolf Holm
Utvecklingsledare Bibliotek
Medier

Telefon: 070-630 46 58
rolf.holm@regionostergotland.se

Rolf har det övergripande ansvaret för mediesamarbete, medieförsörjning och logistik. Han är sammankallande i Göta mediegrupp och ansvarar också för samordning mellan Göta system, Göta metadatagrupp och Göta webbredaktion. Leder och samordnar nätverket för lokalhistoria där Östgötaförfattare på webben ingår. Leder och samordnar också nätverket Göta mångkultur och är samordnare för finskt förvaltningsområde Region Östergötland.  Helena agnemar lbo Helena Agnemar
Utvecklingsledare Bibliotek
Biblioteken i samhället

Telefon: 010-1039311
Mobil: 072-531 14 33
helena.agnemar@regionostergotland.se

Helena har det övergripande ansvaret för biblioteken och det livslånga lärandet. Det innefattar allt lärande både inom skolväsendet, till exempel skol- och gymnasiebiblioteken och  vuxenutbildningen och det frivilliga lärandet, till exempel inom folkbildningen. Leder och samordnar nätverk inom området.
Det andra ansvarsområde handlar om bibliotekens roll för utveckling av det demokratiska samhället. Biblioteken ska ge möjlighet att hitta information och medier för att inhämta kunskaper och för att kunna bilda åsikter. Helena arbetar också med litteraturens ställning i Östergötland. Errol tanriverdixxx Errol Tanriverdi
Kommunikatör

Telefon: 010-1039319
Mobil: 0725399186
errol.tanriverdi@regionostergotland.se

Kommunikatör och arbetar med bild, film, ljud och text.
Ansvarig för Regionbibliotekets sida, redaktör på Götabilioteken och redaktör för Östgöta taltidning.Image Maria Ahlén Small
Projektekonom/administratör

Telefon: 010-1039312
Mobil: 0725-39 91 87
maria.ahlen.small@regionostergotland.se

Projektekonomi, personal och administration. Diarieansvarig.Lars eklund120 Lars Eklund
Chef för samhällsorientering

Telefon: 010-1039313
Mobil: 0705-60 16 80
lars.t.eklund@regionostergotland.se

Samordnare för samhällsorientering på hemspråk för nyanlända flyktingar.Linda Skårbratt Linda Skårbratt
Administratör för samhällsorientering

Telefon: 010-1039318
Mobil: 072-539 93 54
linda.skarbratt@regionostergotland.se

Administratör för samhällsorientering på hemspråk för nyanlända flyktingarKira-berg120 Kira Berg
Utvecklingsledare

Telefon: 0725004799
Mobil: 0725004799
kira.berg@regionostergotland.se

Kira Berg har det övergripande ansvaret för bibliotekens utveckling inom digital delaktighet, MIK (medie- och informationskunnighet) och användarperspektivet i arbetet för den Regionala digitala agendan. Lillemor Engholm Guy Lillemor
Projektledare Läsvågen

Mobil: 072-588 98 71
Lillemor.Engholm.Guy@regionostergotland.seSamhällskommunikatörer

Samh komm 007 Ukbit Andu


Utbildar på följande språk: Tigrinja och amhariska

Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2011

Utbildning/yrkeserfarenhet: Lärareutbildning från Teacher Training Institute i Eritrea och utbildad undersköterska. Har tidigare arbetat som grundskolelärare och undersköterska.

Kom till Sverige från: EritreaSamh komm 005 Shireen Haj Mustaffa


Utbildar på följande språk: Arabiska och kurmanji

Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2011

Utbildning: Konstnärlig kandidatexamen och har tidigare arbetat som modersmålslärare.

Kom till Sverige från: SyrienSamh komm 008 Adam Odisho


Utbildar på följande språk: Arabiska och engelska

Samhällskommunikatör sedan: Maj 2013

Utbildning: Utbildad bildkonstnär med specialiseringar inom grafik, foto och rörlig bild. Har tidigare arbetat som bildlärare.

Kom till Sverige från: IrakSamh komm 001 Khadija Talleb


Utbildar på följande språk: Arabiska

Samhällskommunikatör sedan: Mars 2013

Utbildning: Filosofisk kandidatexamen från Mohammed V universitet Rabat i Marocko och kandidatexamen i rättsvetenskap. Har tidigare arbetat som språklärare och tolk.

Kom till Sverige från: MarockoSamh komm 010 Hala Albayati


Utbildar på följande språk: Arabiska

Samhällskommunikatör sedan: September 2014

Utbildning/yrkeserfarenhet: Har läst biblioteks- och informationsvetenskap på Al-Mustansiriyah universitet i Irak. Har tidigare arbetat som bibliotekarie på universitetsbiblioteket i Bagdad och som lärare på grundskolan.

Kom till Sverige från: IrakImage001 Maha Babeke


Utbildar på följande språk: Arabiska och assyriska

Samhällskommunikatör sedan: September 2014

Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad undersköterska. Har tidigare arbetat som hälsokommunikatör på Flyktingmedicinskt centrum samt som lärare på Plusgymnasiet i Norrköping.

Kom till Sverige från: IrakLula Lula Teklemichael


Utbildar på följande språk: Tigrinja

Samhällskommunikatör sedan: Oktober 2015

Utbildning/yrkeserfarenhet:

Kom till Sverige från: EritreaSk3 Said Abdulle Hersi


Utbildar på följande språk: Somaliska

Samhällskommunikatör sedan: Januari 2016Sk2 Ayda Asgari


Utbildar på följande språk: Persiska

Samhällskommunikatör sedan: Januari 2016Sk1 Clara Gorgis


Utbildar på följande språk: Arabiska

Samhällskommunikatör sedan: Januari 2016Gassan Ghassan Al-Janabi


Utbildar på följande språk: Arabiska Samhällskommunikatör sedan: augusti 2016
Projektanställda