bakgrundsbild
Blomman
Bloggat av kungliga bibl.

Arbete med läsfrämjandeplan pågår

Läs mer »


Ny biblioteksstatistikgrupp inom Forum för..

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Arbete med läsfrämjandeplan pågår

Läs mer »


Ny biblioteksstatistikgrupp inom Forum för..

Läs mer »


Instagram

Publicerad av mariposa_nocturna

Fler instagrambilder
Senaste Tweets


Fler tweets
Nationell strategi ska lyfta skolbiblioteken
Image

Aktuellt

Varför läser inte unga på ”rätt” sätt?

Fotograf Elma Pasalic

Den 2 oktober var det dags för årets andra litteraturfrukost i Regionbibliotek Östergötlands regi. Christina Olin-Scheller, filosofie doktor i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet föreläste över temat Ungas läsning och om våra föreställningar om att unga människor inte läser så mycket nuförtiden stämmer eller ej.

Läs mer »
Nationell biblioteksstrategi kerstin

Aktuellt

En biblioteksstrategi för hela Sverige

En nationell biblioteksstrategi håller på att tas fram. Den ska främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen.

För att leda arbetet har KB (Kungliga biblioteket som är biblioteksmyndighet i Sverige) anställt Erik Fichtelius, och utredare blir Krister Hansson från Regionbibliotek Stockholm och Karin Linder från DIK-förbundet.

Arbetet kommer att ske i dialog med biblioteken och det omgivande samhället. 

Viktiga frågor som ska belysas i biblioteksstrategin:

Läs mer »
Boksamtal regbib

Aktuellt

Samtala om böcker

Hur får man barn att läsa och förstå det man läser? Och vuxna för den delen? Den brittiske författaren Aidan Chambers har arbetat med lärare och bibliotekarier kring dessa frågor och samlade erfarenheterna i boken ”Böcker inom oss – om boksamtal”.

Läs mer »
Basta lattlasta-14

Aktuellt

Linköpings stadsbibliotek - årets bästa lättlästa bibliotek!

Med hjälp av kören Gott och blandat firades det idag att Linköpings Stadsbibliotek utsetts till årets lättlästa bibliotek av Myndigheten för tillgänglig media.

Priset överlämnades till Anna Fahlbeck och Kristina Lundwall av MTMs generaldirektör Roland Esaiasson.

 

Motiveringen lyder:
”Genom ett engagerat, oförtröttligt och mycket målinriktat arbete har Linköpings stadsbibliotek blivit ett fantastiskt föredöme när det gäller att informera om, exponera och sprida lättläst litteratur och andra tillgängliga medier.
En mängd olika aktiviteter och ett nära samarbete med andra verksamheter och företrädare för målgrupperna skapar en stor bredd och en stark grund för arbetet. Detta arbete imponerar och det är med stor glädje som vi tilldelar Linköpings stadsbibliotek utmärkelsen”
Biblioteket vinner 10 000 kronor att användas till läsfrämjande aktiviteter. Övriga nominerade till Årets Lättlästa bibliotek 2015 var Campusbiblioteket i Skellefteå och Tornlyckeskolans bibliotek i Höganäs.

Läs mer »
Ostbok15 affisch a3

Aktuellt

Östergötlands bokmässa 2015

Lördag 19 september: Fler än 40 utställningar Seminarier Boksläpp Föreläsningar Uppvisningar Skrivarverkstad Barnteater Samtal Sagostund Forskarscen Läs för en hund Filmscen Möt förläggare Lär dig skapa rollkaraktärer Tävla med LHC Workshop i mangateckning Träffa författare Konstscen Östergötland Spännande möten
Mer info om utställare och program hittar du på:
www.ostergotlandsbokmassa.se

Läs mer »

Sök på länsbibliotek
Kalender

mndag 12 oktober kl 08:30 - 11:30

Boksamtal utifrån Chambers modell

Plats: Mellanrummet på Norrköpings stadsbibliotek
Syfte: Kurs i hur man håller boksamtal enligt Aidan Chambers modell med barnboksförfattaren och översättaren Katarina Kuick.
Antal platser: 70

Program och anmälan här!

mndag 12 oktober kl 14:00 - 17:00

Boksamtal utifrån Chambers modell

Plats: Hörsalen, Mjölby stadshus
Syfte: Kurs i hur man håller boksamtal enligt Aidan Chambers modell med barnboksförfattaren och översättaren Katarina Kuick.
Antal platser: 70

Program och anmälan här!


Till kalendern
Facebook