bakgrundsbild
Krita rita
Bloggat av kungliga bibl.

Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Kort enkät till skolbiblioteken

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Lustfylld läsning ger koncentration på köpet

Läs mer »


Nyhet: Nu kan kreativa platser söka kulturstöd

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets
Img 0180

Aktuellt

Götabiblioteken ett steg mot framtidens bibliotek?

I sin kandidatuppsats Götabiblioteken ett steg mot framtidens bibliotek? Beskriver och analyserar Torbjörn Skagerlid Götabiblioteken som ett innovativt nätverk. Uppsatsen fick betyget VG. Det är en intressant läsning som också tar upp framtida utmaningar.

I vårt pågående och fortsatta utvecklingsarbete inom Götasamarbetet finns här en hel del som vi kan ta med oss, diskutera och ha nytta av. Uppsatsen kommer att publiceras i Borås högskolas databas Diva. 

Läs mer »
Biblioteksplan350

Aktuellt

Biblioteksutveckling

Syftet med biblioteksplaner är att alla i landet ska få jämlik tillgång till bibliotekensverksamhet och att den ska hålla hög kvalitet. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016 – 2019 antogs av regionfullmäktige den 27/4.

Läs mer »
Urbanklattrar

Aktuellt

Bibliotekschefer i Östergötlands och Jönköpings län besöker Danmark

Den 23-25 maj besökte bibliotekschefer från Östergötlands och Jönköpings län några danska bibliotek. Här kommer en kort rapport från deltagarna.

Läs mer »

Aktuellt

Låneregler på andra språk

Under 2016 är målet att arbeta fram låneregler på andra språk än svenska. Innehållet är de överenskommelser som Götabiblioteken kommit överens om. Det sker i samarbete med Regionbibliotekets samhällskommunikatörer som arbetar med nyanlända.

Efter dialog med Samhällsorienteringen, Regionbiblioteket och inhämtning av synpunkter från Götabiblioteken är ambitionen att lånereglerna översätts till: arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, engelska, franska, finska, ryska och spanska. Det handlar alltså om nio språk. Lånereglerna kommer att läggas ut på webben
 

Läs mer om Göta mångkultur och Samhällsorienteringen

Läs mer »
Nominering 3

Aktuellt

Götabiblioteken nominerade till Årets bibliotek

Götablbilioteken har tillsammans med Älmhults bibliotek och Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek nominerats till utmärkelsen Årets bibliotek av DIK.

Motiveringen lyder "Götabiblioteken är en regional satsning av länsbibliotek Östergötland, tretton östgötakommuner och Tranås kommun. Arbetet har skett långsiktigt systematiskt och metodiskt för att gemensamt utveckla vissa områden som gynnar länets invånare som tillgång till e-böcker, läsluststrategier, lokalhistoria och mångspråkighet. Organisationen i länet har byggts upp och förankrats via olika nätverksträffar, diskussionslista och arbetsgrupper där parterna har aktivt deltagit i framtagandet av riktlinjer för t. ex. mediaförsörjning, metadatafrågor och digital delaktighet."

Vinnaren kommer presenteras på Bok- och Bibliotek den 22/9.

Länk till artikel på dik.se

Läs mer »

Sök på länsbibliotek
Kalender

mndag 29 augusti kl 10:00 - 12:00

Göta mångkultur - nätverksträff

Plats: Regionbibliotek Östergötland, Götarummet
Syfte: Utvecklingsarbete inom området
Kontaktperson: Rolf Holm, 070-630 46 58, rolf.holm@regionostergotland.se

Program och anmälan här!


Till kalendern
Facebook