bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Varför läser inte unga på ”rätt” sätt?

Skrivet av: Helena Agnemar 2015-10- 8
Image

Fotograf Elma Pasalic

Den 2 oktober var det dags för årets andra litteraturfrukost i Regionbibliotek Östergötlands regi. Christina Olin-Scheller, filosofie doktor i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet föreläste över temat Ungas läsning och om våra föreställningar om att unga människor inte läser så mycket nuförtiden stämmer eller ej.

Christina Olin-Scheller konstaterade att människor (fram för allt unga) har blivit prosumenter, det vill säga man inte bara konsumerar litteratur utan man producerar också. Det beror naturligtvis på att det har blivit enklare att skriva eller producera i olika former med den nya tekniken på nätet. Sociala medier gör det lätt att kommunicera.
Det har utvecklat ett annat sätt att använda kultur som bygger på deltagande och medskapande. Fanfiction är en genre där de som är utövare grundar sig på berättelser och personer som redan finns, till exempel Harry Potter, och sedan berättar vidare om dessa antingen i fortsättningar eller i helt nya sammanhang. Denna genre ökar stadigt och det är till största delen ungdomar som utövar den.
En skillnad mellan tidigare generationer och de som är unga nu, är att de förra är besökare på nätet och gör skillnad mellan ”i verkligheten” och nätet medan att de unga är bosatta där, dvs nätet är en plats att ständigt vara närvarande på.
Det sägs ganska ofta att ungas läsning minskar och att det beror på att de tillbringar så mycket tid med att spela dataspel. Detta förutsätter att man med läsning enbart menar läsning av skönlitteratur, främst då i tryckta böcker. Christina Olin Scheller menar att om man spelar dataspel så förutsätter det att man läser mycket och förstår vad man läser. Det är berättelser om vad spelet handlar om och det är långa och ibland komplicerade instruktioner om det man måste göra för att lyckas. 
Hon gav också en del exempel på att när unga människor ska skapa berättelser så använder de fler uttryckssätt än vad som förekommit traditionellt. Många är bra på att förstå en berättelses uppbyggnad och kan urskilja berättelsen men man tänker på fler sätt än just i skriven text.
Till sist talade Christina Olin-Scheller om att läsande som innebär att en individ läser en bok alltså privatläsandet, har en ganska kort historia på jorden. Det man gjort mest, och fortfarande gör i många delar av världen, är det kollektiva berättandet som är muntligt och betyder att flera får del av samma historia på samma gång. I den digitala världen kan man se kopplingen till det kollektiva berättandet, många på samma gång tar del av samma berättelse och berättar den vidare.
Christina Olin-Schellers forskning går att ta del av genom https://www.kau.se/forskare/christina-olin-scheller