bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Två-åringarna surfar alltmer

Skrivet av: Errol Tanriverdi 2015-04-14
Lenasurf

Små barn använder internet allt mer visar den senaste rapporten om barn och ungas medieanvändning från Statens medieråd. Undersökningen visar att det dagliga internetanvändandet överhuvudtaget fortsätter att öka, framför allt bland de riktigt små barnen.

Av dagens tvååringar använder 15 procent internet dagligen. Det är samma frekvens som för sexåringarna år 2012/13.


Det är också en markant skillnad i daglig internetanvändning mellan sju- och åttaåringarna – nästan dubbelt så många åttaåringar är dagliga internetanvändare jämfört med sjuåringarna. Ökningen av nätanvändningen gäller framför allt internet i mobilen.


Undersökningen visar för första gången att tillgången till datorer minskar bland unga. En anledning är att tillgången till surfplattor och smarta telefoner samtidigt har ökat kraftigt. Även den utvecklingen syns tydligast i de yngre åldrarna. I åldersgruppen 5–8 år har 84 procent tillgång till en surfplatta i hemmet, jämfört med 45 procent i undersökningen från 2013


Undersökningen visar bland annat att:
... det dagliga internetanvändandet ökar bland de riktigt unga.
... tillgången till surfplattor i stort sett har fördubblats sedan 2013.
... att film- och tv-tittande är den vanligaste medieanvändningen bland yngre barn. Sedan tar mobiler och internet över.
... den dagliga läsningen av tidningar och böcker minskar påtagligt bland de äldsta ungdomarna

 

Undersökningen, som upprepas vartannat år och nu gjorts för sjätte gången sedan 2005, omfattar ett urval på sammanlagt 12 000 personer. Den består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar & medier 2015”.

 

Läs mer: http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Ungar--medier-2015/