bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Tillgängligt kulturliv

Skrivet av: Errol Tanriverdi 2014-12-11

Kulturrådet arbetar med att uppfylla delmålen för ett mer tillgängligt kulturliv 2014 och den 1 januari 2015 blir tillgänglighet ett kriterium för diskriminering.

 

På sin webb skriver de:

"Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning."

Nu finns det också ett par videoklipp som tar upp ämnet.

Tillgängliga webbplatser

http://youtu.be/Ga6mHfMjLgg

Enkelt avhjälpta hinder
http://youtu.be/aRHMnEGWp9g

Tillgängligt kulturliv
http://youtu.be/zJ9jVNWjxkQ?list=PLO6E4tTUxbUFB-lBEcXOgRXCWp1z5vnTe