bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Studieresa till San Antonio, Texas, februari 2015

Skrivet av: AnjaL 2015-03- 2
Kollage

Sedan lång tid tillbaka pågår inom den svenska biblioteksvärlden en diskussion om hur man kan integrera det fysiska och det digitala biblioteket. Försök görs att implementera digitala skyltar, interaktiva bord, golv, musikfåtöljer med mera på bibliotek. På olika sätt försöker man även att synliggöra det digitala biblioteket i den fysiska lokalen, genom att visualisera de digitala tjänsterna i hyllorna och att hålla kurser i hur man använder dem.

Vår idé med en studieresa till BiblioTech är att studera hur ett fullständigt digitalt bibliotek ser ut som fysisk plats. Vad blir det fysiska bibliotekets roll i en värld med enbart digitala medier?

Vi som reste:
Anja Leiding, Regionbibliotek Östergötland
Ann Östman, Regionbibliotek Gävleborg
Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Motala
Camilla Källgren, Regionbibliotek Värmland
Catarina Filipovic, bibliotekschef Söderhamn


Dag 1.
Första dagen besökte vi San Antonio Public Library, som består av ett huvudbibliotek och 26 filialer, vi besökte huvudbiblioteket, Central Library, och en filial, Igo Branch Library.

På Central Library träffade vi Dianna Morganti, verksamhetschef, som visade oss runt, berättade om verksamheten och framtida planer. Vi hade även möjlighet att ställa frågor till flera personer.

Det är ett stort bibliotek där man har satsat på datorer, nära entrén. Det finns ett Café Commerce, vilket inte är ett vanligt café utan en icke-kommersiell organisation för entreprenörer och småföretagare. Där finns bord, stolar, whiteboards och datorer, här kan man träffa andra företagare och starta samarbeten kring marknadsföring, kunder och andra kontakter.

Det finns ett samarbete med en närliggande konstskola, som i höstas fick universitetstatus. Konstskolan har fått ett stort utrymme att dekorera och ha böcker som passar deras kurser och konst i allmänhet och här får även låntagare som inte är knutna till skolan tillgång till omfattande och bra medier inom området.

På en stor avdelning bygger man ny ungdomsavdelning, med möjligheter till läsning, lugn och ro, men även tillgång till datorer, filmutrustning, skulle nog säga att det kommer bli något liknande som tio-tretton på Kulturhuset i Stockholm.

Vidare fick vi information om att de håller på att bygga tre nya filialer och i planeringsarbetet har man utgått från demografin i omgivningen. Exempelvis i det ena området bor det många som är välutbildade, de flesta har tillgång till datorer, internet och smartphones. Där satsar man på böcker, och lite mer avancerade mjukvaror till datorerna. Där finns möjligheter att lära sig filma och redigera film, bilder och ljud, även en greenscreen kommer finnas tillgänglig. I ett av de andra områdena är utbildningsnivån lägre och tillgången på internet och datorer sämre därför satsar man där på fler datorer och möjligheten att låna läsplattor. Här kommer man också att anordna fler grundläggande kurser i internet och datoranvändning.

Det finns även pedagoger anställda och på fyra olika ställen i San Antonio jobbar man med det livslånga lärandet och vuxenutbildning, nya moderna lärcentra, Learn @ SAPL.

Vi besökte filialen Igo branch Library, en filial med otroligt mycket verksamhet främst riktad till barn och unga. Det handlade om läsning, programmering och att vara kreativ. Det kunde vara planerade verksamhet två till tre gånger samma dag. Jag bara baxnade när filialansvaria, Ashlee Shavez, berättade om allt som händer på biblioteket. Så frågan; hur hinner ni? kom naturligtvis upp, jo med centralt inköp av medier, och att också allt marknadsföringsmaterial tas fram centralt. Vilket ger personalen tid till verksamhet.

Dag 2 och 3
Nu var det dags att besöka det bibliotek som var huvudsyftet med vår resa, Biblio Tech. Men först! fick vi följa med till två skolor, Kitty Hawk Middle School och Jefferson Highschool. Där berättade och visade personal från Biblio Tech sina resurser och hur dessa kan användas. Bra visningar som var helt anpassade för de olika målgrupperna.

Därefter fick vi besöka den ännu så länge tomma lokalen för BiblioTechs nya filial som ska öppna under våren. Den ligger i ett område som håller på att rustas upp och där man bygger nya bostäder, ett område som är ”walkable” berättade Aschley Eklof. Det var något vi hade märkt ganska snart, man går inte i San Antonio.

Efter ha åkt lite till så kom vi fram till Biblio Tech, det digitala biblioteket. Som jag känner är svårt att beskriva för det blir så platt i text. Biblioteket är uppdelat i en vuxen- och en barnavdelning med utrustning anpassat därefter. På barnavdelning finns två datorer, fyra surfplattor, X-box med Kinect, fyra touchbara bordsskärmar, och allt med pedagogiska spel och appar.

Vuxenavdelning består av Mac-datorer som även har Win7, officepaket och Adobes molnprogram med Illustrater, Photoshop mm. Här finns också surfplattor att tillgå och trådlös uppkoppling om du har med din egen dator.

Personalen är ändå Biblio Techs styrka, de är engagerade och har olika kompetenser. Den uppsökande verksamheten ute bland skolorna är viktig, för att berätta och marknadsföra sina resurser och hur elever i olika åldrar kan ha nytta av resurserna som finns. De håller i utbildningar, visningar och enskilda handledningar på plats på Biblio Tech. De har en minifilial i domstolen där väntande jurymedlemmar kan skaffa lånekort och ladda ner e-böcker för att få något att läsa när de väntar, för här kan väntan på att få tjänstgöra bli lång.

Dag 4
Träff med Geekbus hade vi under torsdagen för att studera verksamheten ”irl”. Geekbus är ett mobilt makerspace i form av en buss. Bussen kommer till skolor för att på plats ge eleverna undervisning i STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) i elevernas klassrum.

Så här formulerar man målet för sin verksamhet: ”With the explosive growth of STEM careers in San Antonio, our programs aim to create the next generation of local STEM talent, by focusing on schools and other educational programs that serve underserved populations.”
Geekbus verksamhet drivs av SASTEMIC, en ideell organisation i San Antonio vars mål är att koppla samman utbildning, affärsverksamhet, industri och militär för att stärka den lokala ”STEM-ekonomin”.

Respektive skola bokar själv in ett besök av Geekbus, och det kan hända att samma skola bokar in flera besök.

Först fick vi en liten rundvandring på skolan och alla på skolan som vi träffade var väldigt engagerade och måna om att peppa barnen på alla sätt. Överallt såg vi anslag som uppmuntrade barnen till att skaffa sig kunskap och närvara i skolan. Skolan ligger i ett fattigt område med hög brottslighet och mycket droger. Därför serverades frukost varje morgon, och vi fick veta att eleverna fick med sig frukostpaket hem till helgerna.

Åter tillbaka till Geekbus! Vi fick förmånen att delta i ett undervisningspass, där eleverna fick lära sig grunderna i raspberry pi, sätta ihop sin dator och programmera Minecraft.

Eleverna fick också gruppvis besöka själva bussen, och där de bla fick se en film om hur 3D-utskrivna proteser gav livskvalitet tillbaka åt människor som mist en arm/hand osv, men de fick också konkret peppning om vikten av att skaffa sig en ordentlig utbildning.

Närmast detta i Sverige är Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd, som är i färd med att utforma en buss inom ramen för sitt arbete med Skaparbibblan.

Det bästa med denna resa, förrutom själva studiebesöken, var att få träffa så många engagerade människor som med glöd och passion gick in för sitt arbete och vetskapen att de gjorde skillnad.

Läs mer:
vår blogg:
www.digtex.org

Om biblioteken:
http://www.mysapl.org/
http://cafecommercesa.org/
http://bexarbibliotech.org/

Geekbus:
http://www.geekbus.com/

Bilder på flickr:
https://www.flickr.com/photos/130019385@N02/