bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Samhällsorienteringen sommar 2015

Skrivet av: Lars Eklund 2015-07- 1

Konflikter på flera håll i världen påverkar antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Under sommaren (juni-augusti) kommer 25 kursgrupper genomföras inom samhällsorientering på modersmål.

Konflikter på flera håll i världen påverkar antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Samtidigt är det dock färre än väntat som sökt sig till Sverige hittills i år. En tidigare prognos pekade på ca 100 000 flyktingar under 2015 men Migrationsverket har under våren justerat ned prognosen för antal asylsökande som väntas komma till Sverige med ca 20% till 68 000 – 88 000 med ett huvudscenario på 80 000. Detta motsvarar ungefär 2014 års mottagande. Av de som söker asyl får ca 45% stanna i landet. Av dessa hamnar ca 6-7% i Östergötland.

 

   Våra samhällskommunkatörer

 

Samhällsorientering är utbildningsinsats för nyanlända på modersmål i dialogform. I nuläget finns nio samhällskommunikatörer anställda för att genomföra kurser runt om i regionen. I Östergötland bedrivs samhällsorientering på modersmål för nyanlända i regional samverkan. Regionbibliotek Östergötland som är en del av Region Östergötland har fått uppdraget att samordna samhällsorientering på modersmål för länets kommuner (förutom Ydre som samarbetar med Tranås av praktiska skäl).

Under sommaren (juni-augusti) kommer 25 kursgrupper genomföras inom samhällsorientering på modersmål. Sommarens kurser kommer att hållas på sju olika språk: arabiska, tigrinja, persiska, och lätt svenska. Kurserna hålls för nyanlända, det vill säga personer som är inskrivna inom Arbetsförmedlingens etableringsplan och har fått uppehållstillstånd i Sverige. Samhällsorienteringen är också för dig som är anhöriginvandrare, i åldern 18-64 år och är folkbokförd i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.