bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Regionala digitala agendan antogs den 5/12 av Regionförbundet Östsams fullmäktige

Skrivet av: Kira Berg 2013-12-18
Digital agenda

Agendan innehåller fem fokusområden:

• Bredbandsinfrastruktur
• Digital kompetens och delaktighet
• Digitala tjänster för allmänheten
• Digitalt stöd inom offentlig verksamhet
• IT för företagande och entreprenörskap

I fokusområdet Digital kompetens och delaktighet kan man bl a läsa ” För att tillgodose dessa behov behöver de strukturer som redan etablerats mellan kommuner, länsbibliotek och folkbildning bli en permanent verksamhet. Det finns dessutom skäl att undersöka bibliotekens förutsättningar för att fungera som s.k. e-serviceverkstäder. Nyanländas behov bör särskilt beaktas exempelvis genom att information och tjänster presenteras på lätt svenska.”

Regional Digital Agenda för Östergötland