bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Om sagostunder och språk

Skrivet av: Kerstin 2014-05- 5
Barnstovlar

Varför har man sagostunder på bibliotek? Hur är sagostunderna och hur bra? Vet man det? Vad tycker barnen?

 

Regionbibliotek Stockholm har gjort en förstudie om sagostunder. Förstudien Projekt Sagostunden finns att ladda ner från Regionbibliotek Stockholms hemsida. Nästa steg blir att göra observationer i samarbete med Uppsala universitet och att försöka hitta markörer för kvalitet i verksamheten. 


KB:s kvalitetsmodell som ligger till grund för kvalitetsmarkörerna finns att ladda ner från Slideshare.


På ett möte nyligen mellan länsbibliotekarierna i Mellansverige var vi överens om att modellen gärna får spridas och testas på fler bibliotek som har sagostunder.


Linköpings stadsbiblioteks satsning på sagostunder på flera språk lyfts fram i senaste numret av Svensk Biblioteksförenings tidskrift Biblioteksbladet 2014:4. Linköpings stadsbibliotek har haft sagostunder på somaliska, arabiska, assyriska, kurdiska, albanska, romani, ryska, bosniska/kroatiska/serbiska och persiska. Bra, eller hur! Alla barn har rätt till berättelser på sitt eget språk!