bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Ny lag påverkar biblioteken

Skrivet av: Errol Tanriverdi 2015-02-10
Trappamsten

Från och med 1:a januari i år kan offentlig verksamhet och företag anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. Detta i och med ett nytt tillägg i diskrimineringslagen.
Att anmäla otillgänglighet som diskriminering har länge varit möjligt i flera länder, bland annat USA och Storbritannien. Även i Norge har denna möjlighet funnits sedan 2009.

Lagändringen innebär att bristande tillgänglighet som diskriminering vidgas till sexton samhällsområden, från socialtjänst till allmänna sammankomster. Tidigare omfattades enbart arbetslivet och delar av utbildningsområdet.
Lagändringen gäller inte för privata företag inom varu- och tjänstesektorn som har färre än tio anställda – undantaget är vård- och omsorgsföretag. Men lagen gäller alla offentliga verksamheter oavsett antalet anställda.
Otillgängligheten kan bestå av brister i stöd eller personlig service, information och kommunikation samt den fysiska miljön.
Redan nu har över 20-talet anmälningar kommit in till DO. Bland annat har Göteborgs universitet anmälts eftersom många av deras IT-tjänster är otillgängliga för personer med synskada, bland annat tjänsten för att registrera sig på universitetets kurser.