bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Litteraturfrukosten gästades av förlag

Skrivet av: Helena Agnemar 2016-03-18
Ersatz

Årets första Litteraturfrukost gästades av förlaget Ersatz som kommit i rampljuset genom att vara 2015 års Nobelpristagare Svetlana Aleksijevitj svenska utgivare. Anna Bengtsson samtalade med journalisten Mats Granberg om förlagsverksamheten och om sina olika författare.

Förlaget grundare och ägare är Anna Bengtsson och Ola Wallin som i början av 1990-talet företog en planlös resa i Östeuropa för att se vad man hittade på vägen bland annat i form av litteratur. I en bokhandel i Bratislava hittade de en bok som innehöll en brevväxling mellan Boris Pasternak, Rainer Maria Rilke och Maria Tsvetajeva och som de tog med sig hem och som Ola Wallin bestämde sig för att översätta. Det var startpunkten för förlaget Ersatz.

Förlaget ger främst ut översatt litteratur, framförallt rysk och tysk men även från andra språk. Svenska originalutgivningar har fått en allt större plats på senare år. I början av sin verksamhet frilansade de på de stora förlagen vilket blev en utbildning och ett underlag för hur de ville utforma sitt eget förlag. Grunden för allt är att hitta intressanta författare, språket är viktigt och det får hellre ta tid än att det blir slarvigt. Anna Bengtsson menar att det inte är svårt att hitta bra böcker, det finns hur många som helst i till exempel länder i Östeuropa. Dessa skulle ha mycket liten möjlighet att bli publicerade om inte de små förlagen gjorde det och det är också därför Kulturrådets förlagstöd är så viktigt.

Att ge ut böcker är i mycket ett praktiskt hantverk där de är noga med formen och materialet. De tar också god tid på sig i arbetet med själva texten. När det gäller hur mycket kontakt de har med författarna så ser det olika ut, en del har man mycket kontakt med under arbetets gång, en del är det bara enstaka möten med. På frågan om hur man får tag i författarna eller utländska redan utgivna böcker berättade Anna att de har kontakter med olika agenter och de får ett tiotal manuskript i veckan. Ibland är det slumpen: De råkar få höra om en bok eller författare som de blir intresserade av och då kan det vara precis rätt tid att ge ut den boken. Det var fallet med Svetlana Aleksijevitj serie Utopins röster där Ola Wallin mötte hennes agent i Berlin och kände att det var ”rätt tid” vilket resulterade i utgivningen av Kriget har inget kvinnligt ansikte och de andra böckerna i serien. Likaså utgivningen av Harold Pinter i anslutningen till att han fick Nobelpriset kom till genom att de slog till i rätt tid. Många av böckerna slår dock aldrig igenom men finns ändå kvar att plocka fram.

Det går med nöd och näppe att försörja sig på ett förlag av deras typ. De har också ett dotterbolag Coltzer som ger ut böcker i genrerna Science fiction, Fantasy och Postapokalysm. Flera av dessa böcker säljer riktigt bra men får aldrig Kulturrådets förlagsstöd eller blir recenserade vilket Anna tror beror på att det finns fördomar mot dessa genrer.

De tänker inte ändra på något i sin utgivning eller sätt att arbeta på grund av Aleksijevitj Nobelpris, möjligen ska de dra ner något på takten. Förlaget har genom åren byggt upp en läsekrets och de lägger inte mycket tid på marknadsföring. De är med i Svensk Bokhandels vår- och höstkatalog och på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, de gör en del föreläsningar och har en Facebooksida men tycker att det är bättre att lägga tiden på själva arbetet med litteraturen än på marknadsföring.

Tips på böcker från Ersatz:

Björn Löfström
Babels torn i Bojtikken. Jojkar från Västerbottens lappmark
"Vissa böcker har sitt eget universum. Man måste in i det och låta sig omslutas av det, acceptera det för att nå bokens själ, djup och tyngd. I Björn Löfströms debutroman finns definitivt ett eget universum.« Motiveringen för Norrlands litteraturpris 2012 Kusin Sture slår Lapplandsrekord i myggjagaråkning efter postbuss vårhelgen 1960. Detta noteras varken av frisinnade Västerbottens-Kuriren eller det socialistiska Folkbladet och ej heller av den viktiga rikstidningen Idrottsbladet, men väl av dem som är där: n'Valle, Lill-Helge, Lapp-Almer och Resar-Robert. Det gäller att lämna ett avtryck i världen, att sträva mot Det högre. Vill man bli en Skapare måste man gå sin egen väg, det vet Verkmästarens son. Ock alltihop e denen"

Félix Fénéon
Nyheter på tre rader
En samling av mer än tusen notiser som publicerades anonymt i den franska tidningen Le Matin 1906. Sanna historier om mord, olyckor och vardagsliv som presenteras med en sparsam stil som lockar till skratt också när den chockerar. Denna extraordinära guldgruva, oupptäckt fram till 1940-talet och nu för första gången i svensk översättning av Magnus Hedlund, är ett verk av den gåtfulle Félix Fénéon – dandy, anarkist, tidskriftsredaktör, spökskrivare, gallerist, konstkritiker och James Joyces förste franske förläggare m.m., m.m.
»Inför kommissionen förnekade monsieur Jonnart att den planerade nya skatten skulle vara ett knep för att balansera budgeten.« »Några kvinnor som ammade sina barn försvarade arbetarnas sak inför en spårvagnskonduktör i Toulon. Han förblev oberörd.« »Under ett handgemäng i Grenoble arresterades tre demonstranter av armétrupp som för övrigt blev utbuad.«

Louise Hagberg
När döden gästar
Louise Euphrosyne Hagberg (1868–1944) var folkminnesforskare, amanuens vid Nordiska museet 1909–31 och ägnade sig i stor utsträckning åt att samla folkminnen i olika svenska bygder och studerade folklig tro och sed. Bland hennes främsta arbeten märks monografin När döden gästar. Hagberg tilldelades 1931 Litteris et Artibus och blev 1942 filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.