bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Hur blir det med biblioteken i framtidens tekniska och internetbaserade värld?

Skrivet av: AnjaL 2014-11- 4

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, har gjort en trendrapport som heter, Surfa på vågen eller hamna i bakvattnet? Att navigera i en informationsmiljö under utveckling.

IFLA lyfter fram fem huvudtrender i den globala informationsmiljön: informationsåtkomst, utbildning, personlig integritet, medborgarinflytande och teknikomläggning. Det är fem viktiga aspekter som jag anser att biblioteken behöver förhålla sig till.

Tillgången till information, kräver både läskunnighet och kompetensen att hantera den digitala världen. Här är biblioteken på gång med läsfrämjande insatser och e-service verkstäder.

Utbildning, kommer det informella lärandet att få högre betydelse? När vi ser till alla möjligheter som finns för förkovring inom såväl arbete som privatliv med hjälp av alla nätbaserade kurser OER och MOOC.

Personlig integritet, den väldigt viktiga biten, hur ska biblioteken kunna vara ”trygga” platser när de digitala spåren är så tydliga? Vilket ansvar har biblioteken att skydda digitala spår efter våra användare, hur snabbt en e-bok läses, vilka böcker som lånas, hur ofta, hur mycket etc. Om biblioteken enbart förmedlar åtkomst av innehåll och förmedlarna drar nytta av persondata som kommer fram, hur hanteras det?

Medborgarinflytande, nya röster kan göra sig hörda vilket är både positivt och negativt. Politiska partier hur kommer de att stå sig mot en-fråga-rörelsen?

Teknikomläggningen, hur blir världen och hur påverkas biblioteken med maskinöversättningar, Google-glasögon, 3D-skrivare? Ska vi be låntagare ta av sig sina Google-glasögonen när de går in på biblioteket?

IFLAs trendrapport, läs den!