bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Fristad Linköping

Skrivet av: Kerstin 2015-12-16
Fristad1

Av Annika Ekström Stockman

En kväll i början av december hölls ett första estradsamtal på Linköpings stadsbiblioteks scen, med representanter från Svenska PEN och Sveriges författarförbund. Avsikten var, att för den intresserade allmänheten i region Östergötland, presentera och förklara: Vad är en fristad? Varför blir Linköping fristad? Hur går det till?
Städer runt om i världen har sedan 1990-talet erbjudit författare en fristad. Stavanger i Norge som numera är säte för ICORN, var en av de första fristäderna. Idag har antalet fristäder i Sverige ökat fortare än i Norge och är i skrivande stund uppe i 15. I hela världen finns ca 50 fristäder – med ett utökat åtagande: konstnärer, musiker och journalister kan också erbjudas en plats.

På Valborgsmässoafton 2015 undertecknade Linköpings borgmästare Helena Balthammar ett avtal med ICORN (International Cities Of Refuge Network) om att bli fristad för en författare som är förföljd på grund av det hen skriver.

Linköping erbjuder, som andra fristäder/regioner i Sverige tryggt boende och ett stipendium under två år. Författaren ges möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättnings-möjligheter, och om författaren själv vill, tillfällen till framträdanden på stadens kulturella arenor.

En kväll i början av december hölls ett första estradsamtal på Linköpings stadsbiblioteks scen, med representanter från Svenska PEN och Sveriges författarförbund. Avsikten var, att för den intresserade allmänheten i region Östergötland, presentera och förklara: Vad är en fristad? Varför blir Linköping fristad? Hur går det till?
Städer runt om i världen har sedan 1990-talet erbjudit författare en fristad. Stavanger i Norge som numera är säte för ICORN, var en av de första fristäderna. Idag har antalet fristäder i Sverige ökat fortare än i Norge och är i skrivande stund uppe i 15. I hela världen finns ca 50 fristäder – med ett utökat åtagande: konstnärer, musiker och journalister kan också erbjudas en plats.
Svenska PEN har en stark koppling till sin internationella moderorganisation som arbetar aktivt med att kontrollera alla författare som ansöker till ICORN. Just nu är strömmen av sökande större än någonsin. I Stockholm där svenska PEN har sitt kontor, redigeras ”Dissidentbloggen”. Ansvarig för verksamheten är Elnaz Baghlanian, som deltog i estradsamtalet.  ”The dissident blog” är en blogg där författare som inte kan publicera sig fritt erbjuds lägga ut sina alster. Gå in på www.dissidentblog.org för att läsa olika författares bidrag.
Sveriges författarförbund har ett nära samarbete med Svenska PEN och ett starkt internationellt och kollegialt intresse av att stötta utsatta författare som behöver en fristad. I region Östergötland finns ett regionombud, Maria Fagerberg, som vill verka för kollegialt stöd till de fristadsförfattare som finns i vår del av landet. I Norrköping finns sedan snart ett år tillbaka en författare från Iran och till Linköping kommer i början av 2016 en författare att anlända. Linköpings första.

De 15 städer/regioner i Sverige som erbjuder en fristad är: Stockholm, Göteborg, Region Västra Götaland, Malmö, Region Skåne, Uppsala, Sigtuna, Dalarna, Jönköping, Växjö, Karlstad, Skellefteå, Norrköping, Eskilstuna, Gävle och Linköping. Fler är på gång.
Kulturrådet är den statliga myndighet som har ansvaret att driva fristadsfrågorna. De ger ut en fristadshandbok med konkreta råd och tips för tillkommande kommuner. Med stöd från Kulturrådet skall handboken uppdateras under 2016, som en del av en nationell samordnares arbetsuppgifter.
I Linköping pågår förberedelserna för ett mottagande av stadens första fristadsförfattare för fullt.
Efter förslag på författare från ICORN, har Styrgruppen för Fristad Linköping enats i ett val. Författaren underrättades och själva ansökan om uppehållstillstånd tillsammans med en rad dokument lämnades efter några veckors väntan på tur, in på Sveriges Generalkonsulat i aktuell stad.
Ansökan och handlingar skickas till Migrationsverket för utfärdande av ett så kallat UT-kort. (UppehållsTillstånd)
Av säkerhetsskäl är ICORN noga med att man inte ska avslöja identitet och hemvist förrän personen är tryggt installerad på plats i sin fristad.
Linköpings Kommun står för hyra av lägenhet och ett arbetsstipendium under två år. Lägenheten inreds för närvarande och täta mailkontakter med författaren ifråga, ger nödvändig detaljinformation.
Då Migrationsverkets beslut meddelas författaren kommer vi att boka flygresa och ta emot hen på bästa sätt i Linköping.
Vi ser fram emot att äntligen få träffa den person som i mail uttrycker:
”You can´t imagine what Linkoping´s most kind invitation makes me feel, as I cried tears of joy knowing that there are still people and places that care about giving hope to others”
Estradsamtalen fortsätter med ett program den 10 februari 2016,  kl 18.30. Då framträder Norrköpings fristadsförfattare på scenen i bokhallen på Linköpings stadsbibliotek. Vi får höra hur det är att vara förföljd författare som får en fristad i vårt land. Babak från Iran kommer också att läsa ur sina egna verk.
Det tredje programmet hoppas vi blir ett framträdande av Linköpings första fristadsförfattare någon gång i mars/april 2016.

Annika Ekström Stockman
Projektansvarig Fristad Linköping
annika.ekstrom-stockman@linkoping.se
tfn 0725-743868