bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Förstudierapporten ”Nya Götawebben” är klar

Skrivet av: Errol Tanriverdi 2016-02- 9
Nywebb

Under hösten har arbetet med förstudien av den nya Götawebben pågått under ledning av Björn Dahlqvist, projektledare från Region Östergötland. Arbetsgruppen bestående av personal från Regionbiblioteket och folkbiblioteken har jobbat med att ta fram en behovsbild utifrån användarna av den nya webben.

Förstudien har formulerat effektmål och genomfört en behovskartläggning. Behoven beskrivs ur perspektiven personal, användare och prioriterade målgrupper och har grupperats till ett antal behovskategorier. Med utgångspunkt i behoven har krav och åtgärder formulerats. Dessa kan delas in i tre typer:
• Krav och riktlinjer för en ny webb
• Åtgärder i nuvarande webben
• Utredningsfrågo

Tanken med den nya webben är att den ska vara responsiv, alltså fungera bra oavsett om man besöker den via dator, mobil eller läsplatta och att den ska ha funktioner som stämmer väl överens med vad användarna kan behöva både när det gäller besökare och personal.

Hela rapporten finns för nedladdning här. (word 6.3Mb)