bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

En biblioteksstrategi för hela Sverige

Skrivet av: Kerstin 2015-10- 6
Nationell biblioteksstrategi kerstin

En nationell biblioteksstrategi håller på att tas fram. Den ska främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen.

För att leda arbetet har KB (Kungliga biblioteket som är biblioteksmyndighet i Sverige) anställt Erik Fichtelius, och utredare blir Krister Hansson från Regionbibliotek Stockholm och Karin Linder från DIK-förbundet.

Arbetet kommer att ske i dialog med biblioteken och det omgivande samhället. 

Viktiga frågor som ska belysas i biblioteksstrategin:

  • En fördjupad omvärldsanalys som ska belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet står inför och vilka möjligheter biblioteken har att uppfylla kraven som ställs i bibliotekslagen.
  • Långsiktiga mål och strategier för hur samverkan och samordning kan ge ökad tillgänglighet till bibliotekens resurser.
  • Bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar för att kunna främja litteraturens ställning och deras roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik.
  • Skolbibliotekens utvecklingsbehov för att kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning.

KB ska lämna en fördjupad delredovisning av uppdraget senast den 1 oktober 2017 och slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019.

Arbetet kommer att ske i dialog med olika delar av biblioteksvärlden och det omgivande samhället. För den som vill vara med och påverka finns en e-postadress: strategi@kb.se.