bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Digital delaktighet

Skrivet av: Kira Berg 2015-02- 2
Blogg feb 2015

SKL, Sveriges kommuner och landsting håller på att ta fram en e-publikation om digital delaktighet. Av den anledningen var 1:e vice ordföranden i Regionstyrelsen för Östergötland Margareta Fransson och Kira Berg från Regionbibliotek Östergötland inbjudna till SKL i slutet av januari för att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller arbetet med digital delaktighet tillsammans med företrädare från Kalmar, Katrineholm och Falun som också arbetar med att få fler att använda internet/e-tjänster. Från Östergötland lyfte vi bl a arbetet med den Regionala Digitala Agendan, bibliotekens/folkbildningens mångåriga arbete med digital delaktighet och arbetet med E-hälsa.

Arbetet med Regional Digital Agenda (RDA) för Östergötland fortsätter. Under hösten har Linköpings universitet, professor Elin Wihlborg och hennes doktorand Mariana S Gustafsson tillsammans med Regionbibliotek Östergötland sammanställt en webenkät med koppling till RDA som företrädare från kommunerna svarat på. Flera av kommunerna har också fått besök inför utskicket av enkäten där vi bl a visade filmen E för alla som togs fram i förstudien E-serviceverkstäder.  Mariana håller nu på att sammanställa enkäten, ett arbete som beräknas vara klart i mitten av mars. Enkäten kommer att ligga till grund för att se vilka behov kommunerna har i arbetet med digital delaktighet i vid bemärkelse och om och hur Region Östergötland kan stötta kommunerna. Planerna är att bjuda in till ett seminarium under april 2015 månad för att presentera resultatet.

Läs mer: Regional Digital Agenda
Läs mer: E-serviceverkstäder
Film: E för alla