bakgrundsbild
AKTUELLT
Bloggat av kungliga bibl.

Lån eller omlån, något att tänka på

Läs mer »


Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

Läs mer »


Nyhet: NEW SWEDISH BOOKS UTE NU

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets

Biblioteken hjälper asylsökande att komma in i samhället

Skrivet av: LenaU 2016-01- 3

Biblioteken betyder mycket för asylsökande. Här får de hjälp, finner ro och aktiviteter i en annars ångestfylld tillvaro. Det visar en rapport från Regionbibliotek Stockholm, som låtit företaget Miklo göra strukturerade gruppintervjuer med asylsökande och med bibliotekarier från Stockholmsregionen.
Av de asylsökande som intervjuats berättade ungefär tre av fyra att de är återkommande besökare på biblioteket och att biblioteken fyller en viktig funktion för dem. Tre av fyra har också stor kunskap om biblioteken och deras verksamhet.
Några av huvudskälen till att gå på biblioteket är boklån, användning av IT, språkutveckling och för att få hjälp av personalen med olika uppgifter.
Flera nämner också biblioteket som en mötesplats där de både har möjlighet att träffa andra i samma sits och personalen på biblioteket. Flera intervjuade lyfter fram att de generellt får hjälp vad det än handlar om: att till exempel översätta något, förstå ett brev från en myndighet, fråga om vilken buss som går till en viss plats eller att låna böcker på ett visst språk.
Men de upplever också vissa begränsningar, som att få personer inom personalen talar deras språk och att litteraturen på modersmålet är begränsad.
De intervjuade ser biblioteken som en plats där den hjälp de får med språk och samhällsorientering skulle kunna utvecklas. De ger även förslag på att biblioteken också skulle kunna fylla en funktion vad gäller fritidsysselsättning av olika slag.
De intervjuade bibliotekarierna hade i hög grad liknande erfarenheter och upplevelser av situationen för deras besökare som är asylsökande eller som har varit kort tid i Sverige. Alla har någon verksamhet, som de vill utöka, för målgruppen. Alla upplever också brister och tillkortakommanden som bland annat begränsat antal i personalen som har specialkompetens, och brist på kännedom om olika länders klassiker.
Personalens önskemål om utveckling av biblioteken och bibliotekens tjänster liknar de asylsökandes. De vill också veta mer om hur asylsökande upplever bibliotekets erbjudande, om de får det de behöver, samt kunskap om hur de kan ge ett ännu bättre bemötande.
Läs mer:
http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/